ผอ.วิจิตร คำอิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง

กีฬาศูนย์โพนทองห้วยบงCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

กิจกรรมเดินทางไกล

กิจกรรมวันปีใหม่ 2563

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมเลี้ยงกบ

รับมอบบ่อบาดาลของหมู่บ้าน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

กระดานข่าว