ข้อมูลโรงเรียน


                   ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับม่วง ปีการศึกษา 2561
                                                                     
                                                                    
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
รวม อบ.
3
2
6
1
ป.1
0
0
0
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
2
0
2
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
2
4
0
รวมประถม
11
7
18
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14
9
23
7