ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์31 ม.ค. 2562 18:37โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1

Ċ
โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ม.ค. 2562 18:47
Comments