กิจกรรม


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์4 ก.พ. 2562 18:02โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1


ประกาศผลสอบธุรการโรงเรียนบ้านซับม่วง

โพสต์17 พ.ย. 2561 20:37โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบธุรการ

โพสต์12 พ.ย. 2561 23:30โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศรับสมัคร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านซับม่วง

โพสต์30 ต.ค. 2561 22:53โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 23:17 ]


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

โพสต์9 มิ.ย. 2561 06:14โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 9 มิถุนายน 2561กิจกรรมปลูกป่า

โพสต์8 มิ.ย. 2561 04:18โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ่้านซับม่วงจัดกิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

โพสต์8 มิ.ย. 2561 03:02โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2561 04:11 ]

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่สอง ปีการศึกษา 2560


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โพสต์8 มิ.ย. 2561 02:48โดยโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2561 04:10 ]

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง1-10 of 15